Sky Watch

Photobucket - Video and Image Hosting

The clouds started dancing under the sky.
LP- Kalayaan

Laki Sa Laya
by: Fermin S. Salvador

Laki sa laya, laki sa laya,
Tayo’y lahing malaya, malaya,
Batid natin ‘to, nasa pambansa
Na tibok ng puso at gunita.

Laki sa laya,
Magmula sa ninuno bago sila’y sinakop
Ng mga dayuhan, at sama-samang naabot,
Naglahong kasarinlan sa maraming himagsik
Na pinag-alayan ng hininga at pag-ibig.

Sapagkat ang laki sa laya’y di takot
Mabuwal sa digma’t maghayag ng galit.

Laki sa laya
Ang ngayong salinlahi na sanay na magmatyag
Sa sinumang may hatid na banta ng pagyurak
Sa makasaysayan at sagradong kalayaan
At hindi uurong kung maulit ang labanan.

Sapagkat ang laki sa laya’y namulat
Na ang karapata’y ipinaglalaban.

At ang laging panata
Sa bawat ngayong bata –
“Wala sa ‘yong dudusta,
Lalaki kang malaya.”
Weekend Snapshot

Photobucket - Video and Image Hosting

Sometimes I love being a couch potato during weekends since my favorite shows are only on weekends. But this time we had a sporty weekend. I am not a fan of football but since this country is crazy about it, I got the interest. We watched the Euro 2008 Football Championship opening and the match between Germany and Poland. Germany got 2 goals againts Poland’s 0 goal. After the game, there were cars tooting in the streets. And the sporty mood among football fans will continue within 3 weeks .
Camera Critters


Camera Critters

Photobucket - Video and Image Hosting

Shhhh…
He just wake up!
He might see me…
Food Friday

Photobucket - Video and Image Hosting

Since everyone here are excited for the up coming European Football Championship that will take place in Austria and Switzerland from 7 June to 29 June 2008, everything in the market have something to do with football like this egg decorated as a foot ball.
Sitemap